2. Figurer och kroppar

2.1 – Likformiga rätvinkliga trolltrianglar s. 116-125
Extra uppgifter 12-14 och 25-27
Hemuppgifter 36, 37, 39, 40, 43

2.2-2.3 – Tangens och tillämpningar med tangens s. 126-141
Då en katet är okänd:
Hemuppgifter 72, 75, 113, 114, 117
Då vinkeln är okänd:
Hemuppgifter 76, 79, 81, 115, 116

2.4 – Sinus och cosinus s. 142-149
Hemuppgifter 150, 153, 154, 155, 156

2.5 – Tillämpningar med trigfunktioner s. 150-157
Hemuppgifter 187, 188, 189, 192, 193

2.7 Kroppar s. 162-169
Hemuppgifter 245, 248, 249, 251, 253

2.8 Cylinder s. 170-177
Lektionsuppgifter 262, 263, 265, 268, 269
Hemuppgifter 285, 287, 289

2.9 Cirkulär cylinder s. 178-185
Uppgifter 318, 320, 323, 325, 326

2.10 Kon s. 186-193
Hemuppgifter 350, 352, 356, 358

2.12 Klot s. 202-207
Hemuppgifter 423, 425, 429, 430

2.13 Sammansatta kroppar 208-213
Uppgifter 454, 455, 457, 458